is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Hoe laat ? Nou, dat zal wel tegen elf uur geweest „zijn, meneer... Ja... want de meid had net de „koffie binnen gebracht, toen meneer belde."

„Dus na elven heeft geen van U tweeën meneer „van Andel meer gezien of gesproken?"

Jansen en van Gulik antwoordden beiden ontkennend.

„Bunt," sprak Vermeer, „je staat daar toch bij „het raam. Is dat gesloten?"

„Ja," antwoordde Bunt, het raam nauwkeurig onderzoekend, „het is er een met een spagnolet„sluiting en de spagnolet zit zoowel van onder als „van boven normaal in de openingen."

„Het raam stond ook niet open, toen U binnen „kwam ?" vroeg Vermeer, zich tot van Gulik wendend.

„Nee, Inspecteur."

„Juist. Er is hier een portier, hé?"

„Zeker," antwoordde van Gulik.

„Neemt U dan even de huistelefoon en zegt U „hem, dat hij eens hier komt. Maar 'n oogenblik," onderbrak Vermeer zich zelf haastig, „het is beter, „dat hij dit lijk niet dadelijk ziet. Heeren, helpt U „even, dan zullen we het hier achter de schrijftafel „leggen... zoo... voorzichtig... ja... dat is ver „genoeg... en nu maar een paar van die kleeden „erover, die daar op die stoel liggen... Mooi... „zoo is het wel voldoende. Gaat U beiden daar staan „heeren," en Vermeer wees nu van Gulik en Jansen een plaats aan, naast het schrijfbureau, waardoor het toegedekte lijk nu nog meer aan het oog van een eventueel de kamer binnenkomende, onttrokken werd.