is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Vermeer legde den hoorn neer.

„Ja meneer van Andel," sprak hij dan, „het is „inderdaad zeer sensationeel! Weet U ook wat voor „een landsman, die meneer Victor was?"

„Een Belg of een Franschman. Hij sprak bij voorbeur Fransch."

„Heeft U vandaag hier in uw kantoor nog andere „menschen ontvangen behalve leden van het personeel?"

Van Andel dacht even na.

„Nee," sprak hij dan, „niemand."

Vermeer begon nu over andere dingen te praten, doch slechts even, want weldra berichtte de portier, dat de politiewagen was aangekomen.

Tien minuten later reed die wagen reeds met het ontzielde lichaam van meneer Victor naar het Centrale Ziekenhuis en Bunt begeleidde die sombere vracht.

Vermeer nam nu ook afscheid van Willem van Andel en vertrok; buiten wachtte nog de politieauto waarmee hij was gekomen. Hij stapte in.

„Naar mijn huis," beval hij.