is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„heel veel verdachts, maar ik kom toch niet tot een „bepaalde conclusie. Gelooft U, dat hij de dader is ?"

„Nee! Maar dat hij min of meer medeplichtig „is, staat als een paal boven water! Let wel: min „of meer. Dit is zeker: die meneer Victor kwam „niet om miniaturen of andere kunstvoorwerpen te „koopen; hij kwam spreken over iets, dat ten slotte „aanleiding heeft gegeven om hem uit de weg te „ruimen. Door wie? Niet door van Andel. Er is „een derde persoon bij betrokken geweest. Ik weet „dat, omdat hij gisteren kort na de moord iemand „met zijn auto naar de trein heeft gebracht."

„Och kom?"

„Ja."

„Dus hij loog, toen hij beweerde, dat er niemand „bij hem in de auto zat toen hij naar huis reed."

Vermeer lachte, zijn grimmig lachje.

„Van Andel is een geboren diplomaat. Die liegen „ook altijd, als het noodig is dat ze zich dekken, „maar je kunt ze toch nooit op een leugen betrappen ! „Van Andel loog niet, toen hij zei dat er niemand „bij hem in de auto had gezeten toen hij naar huis „reed. Want hij is heelemaal niet naar zijn huis ge„reden, maar zeer waarschijnlijk linea recta naar „het station om de moordenaar in veiügheid te „brengen. Daarom zijn ze ook weggegaan, door de „achterdeur. Maar hij beging zijn groote blunder „toen hij verried te weten, dat meneer Victor was „doodgeschoten!"

„Ja, dat viel me ook op," sprak Bunt. „En zijn „poging om zich daaruit te redden was niet erg „handig."