is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„belangrijk. En ik heb ook nog even ongemerkt op „de veiüng gekeken. Het was er heel druk, van Andel üsloeg zelf af en hij deed het zonder opvallend ner„veus te zijn."

„Sterke zenuwen!"

„Heelemaal niet. Hij is morphinist. Ik kon gisteren juist in zijn hemdsmouw kijken; zijn onderarm zit vol injectiepikjes. Dat bewijst ook, dat hij „kunstmiddeltjes te baat moet nemen om tegen zijn „levenszorgen te kunnen oproeien. Maar die zullen '„hem ten slotte toch de baas worden. Weet je Bunt, „ik acht het heelemaal niet onmogelijk, dat van Andel „zelf veel meer slachtoffer dan misdadiger is. Misschien wordt er op hem zelf wel chantage gepleegd, „want hoe komt een kerel uit zoo'n fatsoendelijk en '„welgesteld milieu er anders toe zich in te laten met

„zulk gespuis?"

„Misschien heeft hij schulden," sprak Bunt.

„Speelschulden."

Vermeer schudde het hoofd.

„Nee! Ten eerste zijn speelschulden nooit langs „wettelijke wegen invorderbaar, daarom heeten ze „ook „eereschulden" !"

„Maar hij kan bijvoorbeeld een accept geteekend

„hebben." .

„Dat is mogelijk, maar als hij daardoor in de knoei

„zat, dan zou mevrouw Verlinden wel geholpen ','hebben. Als het alleen over geldzaken ging... ',Nee, als er ten opzichte van Van Andel sprake is ',',van chantage, dan moet het iets van andere aard zijn!" " De telefoon knerpte, Vermeer nam den hoorn op en luisterde.