is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

„Ik wou nog maar enkele dingen weten."

„Met genoegen heer en," antwoordde de portier, die nu op den aangeduiden stoel plaats nam.

„Heb je 't nog gevonden van meneer Verlinden?"

„Ja meneer, ik heb het hier genoteerd. Hij is hier „met zijn moeder 8 Augustus gekomen, de oude „mevrouw had kamer 45 en hij 46, op de derde „étage. De oude mevrouw is 15 Augustus weer vertrokken en toen is meneer Verlinden alleen hier „gebleven."

„Sloot hij zich niet aan bij kennissen?"

„Nee. Hij at altijd alleen, hij ging alleen uit, als ik „plaatsen voor hem nam voor het Casino, dan was „dat altijd ook maar alleen voor hem. Tot Zondag „18 Augustus. Toen had hij een gast aan tafel."

„Zoo. En hoe zag die gast er uit?"

„Dat weet ik niet. Ik heb het zoometeen nog even „aan de Ober gevraagd, maar die wist er zich niet „veel meer van te herinneren."

„Dat is te begrijpen. Maar bleef die gast hier in „het hotel logeeren?"

„Nee, dat in geen geval... Wel heeft hij zijn auto „hier in de garage gezet."

„Wat was dat voor een wagen?"

„Dat weet ik niet, zou ik aan de garageknecht „moeten vragen; ik heb die heele wagen niet gezien; „ik weet het alleen, omdat ik me herinner, dat „meneer Verlinden op een gegeven moment vroeg „om de garage open te maken voor de auto van zijn „vriend."

„Was die vriend een Hollander?"

„Vermoedelijk wel, want meneer Verlinden riep

Het begon met Napoleon. «•