is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Beste Jacques,

Ik kom morgen {Zondag) je opzoeken in je hotel en wil graag bij je eten; misschien blijf ik ook logeeren, maar bespreek nog geen kamer. Tegen zeven uur ben ik wel bij je, ik kom met de Packard, die me hoe langer hoe beter bevalt! Ik heb er laatst 120 mee gehaald!

Salut tt.

Willem.

Van huis 15/8

„Juist," sprak Vermeer, wiens booze bui nu weer scheen gezakt te zijn, „dat dacht ik al zoo'n beetje. „Dat was dus de Hollandsche vriend, waar de portier „van vertelde!" en dan vervolgde hij weer lachend: „Als die brave portier ons nu straks komt openbaren, „dat die vriend reed in een roomkleurige cabriolet „Packard, dan zullen we probeeren een heel verrast „gezicht te zetten! Maar het staat dus vast Bunt, „dat Willem van Andel in de nacht van Jacques „Verlinden's verdwijning hier was en dat hij de man „is geweest met wie Jacques het laatst is gezien!"

„Toch v/as Van Andel 's Maandags weer op de „veiling van de wassenbeelden," sprak Bunt.

„Klein kunstje met een wagen, die 120 kilometer „haalt!"

„En toen was het lijk ook al in het verkooplokaal."

„Dat is ten minste waarschijnlijk."

„Waar kwam het vandaan?"

Vermeer zag Bunt even aan, tikte dan als een ge-