is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

teurs, „maar dan wil ik toch nog wel een paar ren„seignementen van meneer ebben. Waar is de „ingangsdeur van de villa?"

„Aan de achterzijde," antwoordde van Andel, „de voordeur komt nooit open en ik meen zelfs „gezien te hebben, dat die gebarricadeerd is."

„Ja, ja, zooals meestal in clandestiene speelhuizen. „En zijn er nog andere uitgangen?"

„Dat weet ik niet precies."

„Beschikken die gasten daar over vuurwapens?"

„Over een paar revolvers."

„Automatische?"

„Nee, ik geloof alleen gewone F. N. brownings."

„Merci. Dan stel ik dit voor, cher collégue," sprak de Inspecteur zich nu tot Vermeer richtend, „meneer wacht nog tien minuten en rijdt dan in „een niet te rap tempo naar de Avenue Leroy 23. „Wij gaan nu seffens weg en versterking halen, „want we kunnen met zes man dat karrewei niet „aan. En dan noodig ik U en Uw collégue monsieur Bunt uit, zich bij ons aan te sluiten. Onder„weg bespreken we het plan tot de overval dan „wel en détail."

„Uitstekend," sprak Vermeer, „en wij nemen Uw „invitatie heel graag aan."

„Nog één vraag," sprak de Belgische Inspecteur zich weer tot van Andel richtend, die somber en bleek en blijkbaar héél moe tegen een rotswand leunde. „Hoe komt men door die achterdeur „binnen? Is daar een bel of wordt er geklopt?"

„Er is geen bel en de ingewijden kloppen altijd: „tweemaal driekeer, snel achtereen."