is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

Mr. Webster een tiental jetons van een speelbank.

„Ik dacht, dat dit U misschien zou interesseeren, „meneer Palstra," zei Vermeer dan.

Er ging een schok van schrik door het lichaam van den langen Engelschman.

„Pardon... ik begrijp U niet... e... e... „I dont comprehend...", stotterde hij.

„Ja, ja," antwoordde Vermeer lachend. „U „com„prehend" me best, meneer Palstra! Mag ik me „eens voorstellen?" en Vermeer reikte den verbijsterden man zijn visitekaartje toe.

„Maar hoe weet U...?" begon meneer Palstraalias-Mr. Webster. „Iedereen in het hotel ziet me „toch voor een Engelschman aan!"

„Iedereen is een beetje sterk, meneer Palstra," antwoordde Vermeer. „Ik ben er ook mee begon„nen, zeker, tot ik U snapte, weet U wel, op een „van Uw inspectietochten door de kamers!"

„O pardon, maar dat was..."

„Sans rancune, beste heer! Je moet zoo al eens „wat doen in ons vak! Gisterenavond heeft U ook „nog een bezoek gebracht aan nummer 82, vertelde „mijn collega; U had een beetje, voor zijn bed „staan kijken, hé? Nou, als U dat leuk vindt, dat „mag gerust hoor! Zoo zijn we niet!" en Vermeer lachte smakelijk. „Maar wat ik U zeggen wilde, „meneer Palstra," vervolgde Vermeer dan tot den geheel verbijsterden en over zijn heele lichaam trillenden man. „U is vermoedelijk in dienst van „de Directie van het Casino als particulier-detective, „om toe te zien of er niet met valsche jetons wordt „gespeeld ?"