is toegevoegd aan uw favorieten.

Het begon met Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGON MET NAPOLEON

kleedden het lijk, en ik sloot de kleeren in de kluis met alles wat zich verder op het lijk bevond, behalve het geld, een paar duizend francs, welke Kaleb zich toeeigende. In de kluis is dat allemaal nog te vinden.

Toen we klaar waren en weer thuis waren gekomen, vertelde Kaleb me eindelijk de waarheid omtrent Jacques Verlinden. Ze hielden hem op Villa Marguérite constant in een toestand van verdooving of versuffing met skopolamine en zouden aan de moeder, wier adres ze leerden kennen door een onvoltooide prentbriefkaart, welke ze bij Jacques vonden en waarop het adres van mevrouw Verlinden bereids geschreven was, een brief schrijven met den eisch van een losprijs van vijf en twintig duizend gulden. Die prentbriefkaart lieten ze in Brussel posten en de chantagebrief verzonden ze vanuit Givet, met de bedoeling om de politie eventueel het spoor bijster te maken.

Ik schrok hevig, protesteerde en dreigde onmiddellijk de politie er in te zullen mengen, maar Kaleb lachte me uit en zei, dat in dat geval de politie door hem op de hoogte zou worden gebracht van den moord op Romeerse!

Ik weet nu, dat het alles een vooropgezette duivelsche machinatie was, en dat, zoo ik er slechts den eerlijken moed toe gehad had, er veel leed voorkomen ware.

Maar ik miste dien moed, ik voelde me plots geheel in de macht van dien ellendeling en lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput en