is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had achtervolgd. Hij, Pauwe, had haar toen willen bevrijden, met het gevolg dat de ander hem gestoken had.

Of hij dan niet had willen slaan ? — vroeg hem de president.

Nee, hij had niet geslagen en ook niet willen slaan.

Of hij er dan nu om wilde denken, dat hij onder eede stond, want tegenover den burgemeester had hij verklaard, dat de steek onder 't vechten was toegebracht.

Hij scheen zelf niet goed meer te weten, wat er eigenlijk gebeurd was. Of hij misschien op dien avond sterken drank gedronken had ?

Ja, dat had hij, maar mijnheer de president moest welteverstaan niet denken, dat hij....

„U kunt weer gaan zitten," zei de president.

Pauwe's vader, de heereboer, werd voorgeroepen. Of hij het geheele verloop van de vechtpartij gezien had ? Dat had hij.

Waarom hij dan niet tusschenbeide was gekomen ?

Volvers gaf ten antwoord, dat hij den booswicht weerhouden had om den tweeden steek toe te brengen.

Hier sprong Mr. Actrobius opeens rechtop in zijn bank en vroeg dringend het woord, voor een vraag aan dezen getuige. De president stond het toe, wanneer het kort zou zijn.

„Stond u" — zoo vroeg de verdediger — „toen u den tweeden steek zooals u zegt tegenhield, met uw rug naar uw zoon, of naar den verdachte toe ?"

Onmiddellijk stond de Officier van Justitie op en riep :

„Mijnheer de president, dit is een strikvraag 1"