is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellige verwachting, dat daaraan geen overmatige waarde zal worden toegekend. Want naar mijn gevoelen staat het onomstootelijk vast, dat verdachte zooal niet vóór, dan toch tijdens de vechtpartij den opzet heeft gehad, zijn tegenstander op de een of andere wijze lichamelijk letsel toe te brengen. Het is anders niet te verklaren, hoe hij in het korte moment, waarin hij zich omdraaide naar zijn slachtoffer, het door hem gebruikte mes heeft kunnen trekken en ermee kon steken.

Over de aanleiding tot de vechtpartij, mijne heeren, kan ik kort zijn. Reeds de tevoren uitgelokte kloppartij levert sterke aanwijzingen tegen verdachte, dat het hier ging om gevoelens van persoonlijke jalouzie, waaraan door het slachtoffer geen enkelen bijzonderen grond was gegeven. De agressieve aard van verdachte, deed hem op de meest laakbare wijze de rechten uit het oog verliezen, die zijn slachtoffer toekwamen.

Mijnheer de president, overwegende den ernst van het misdrijf in een geval als het onderhavige, vorder ik tegen verdachte vier maanden gevangenisstraf."

Gerrit-Jan die bij het luisteren naar den Officier langzamerhand alle hoop voor Rouke verloren had, schrok bij het hooren van dezen hoogen eisch erger, dan hem van zijn leven ooit overkomen was. Ook door de rijen van het publiek ging een schok van verbazing en een verschrikt gemompel; op de bank voor de journalisten werd bedachtzaam gefluisterd.

De rechters zaten onbewogen, ook de Officier was