is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beweging naar den kant van de rechters en ging toen niet achter zijn lessenaar staan, maar in het gangpad ervóór. Zijn papieren lagen achter hem, het scheen dat hij zich gereedmaakte om, zonder een enkele notitie in te zien, zijn pleidooi voor de vuist weg te houden.

Rouke keek plotseling, na de woorden van den president op — hij scheen zich te herinneren wat Mr. Actrobius tot hem gezegd had : maak een goeden indruk op de rechters, ik zal mijn best doen op 't pleidooi, zorg

zelf dat het in goede aarde valt

Als door nieuw vertrouwen bezield ging hij rechtop zitten, en als meegetrokken door deze beweging, schoof ook Gerrit-Jan meer rechtop in zijn bank. Elsje Katrina beefde over heel haar lichaam, maar ook zij zag dat Rouke anders was dan eerst; het spande haar aandacht tot het uiterste — het was misschien nog niet verloren 1 Het meisje miste nu geen woord meer van Mr. Actrobius :

„Mijnheer de president! Edelachtbare heeren — met groote belangstelling heb ik de vordering van den Officier van Justitie aangehoord. Men moet, mijne heeren, wanneer men, zooals de Officier gedaan heeft, deze zaak op zuiver theoretische gronden wil beschouwen, bijna wel gaan denken, dat het gelijk aan zijn kant is. Maar de Officier heeft, zooals ieder kan nagaan, één ding vergeten : dat er namelijk geen enkele theoretische grond te handhaven is, zonder dat deze berust op de werkelijkheid der practijk, op wat er werkelijk gebeurd is. En het lijkt mij, mijnheer de president, als men er even logisch over nadenkt, dat het ook in deze zaak