is toegevoegd aan je favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Best mogelijk, dat zij vanmorgen zijn partij gekozen had, tegen die van de boeren. Zooals ze hier nu zat, was het alsof ze wilde toonen, dat zij drieën van vandaag af bij elkaar behoorden.

Alleen : dan zou nu Volvers nog wel een compliment aan haar vader gaan maken, nu 't zoo was afgeloopen 1

Brood en koffie waren gebracht; zij aten met goeden honger.

„Dat zal je smaken, na al die weken 1" zei de veldwachter tot Rouke.

„Of 't me smaakt," beaamde deze.

„Ik heb reuze-honger gekregen omdat het zoo lang geduurd heeft," vulde Gerrit-Jan aan.

Hij keek rond door de gelagkamer ; zij zaten hier geheel alleen, slechts een reizende koopman stond in den anderen hoek, bij 't buffet, met den eigenaar te praten. Er lag iets kalmeerends in deze rust en in de orde van dit vertrek, door het algemeene, publieke cachet dat het gekregen had in den loop der jaren, sedert het ingericht was tot dit doel.

Er scheen van ieder, die eens in dit lokaal vertoefd had, iets achtergebleven te zijn, iets van de eigen persoonlijkheid, binnen de omraming dezer muren. Het was iets, dat hem ook getroffen had op zijn reis naar de nieuwe woonplaats, in de hotelkamer in Amsterdam waar hij een nacht had doorgebracht. Ook daarin vond hij toen dat algemeene, ongewisse element van komen en gaan, maar het was er veel killer en armelijker geweest dan hier. Het vervulde hem met een gevoel van veiligheid en goeden moed in dit uur. Hier kon ten-