is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar achteraan ligt een Engelschman, uit Liverpool. Dat is een flinke kast."

Zij liepen over 't ongelijke middenpad tusschen spoorrails, langs den waterkant voortgaand.

„Dat zijn rails voor de hijschkranen, die kunnen op eigen kracht van 't begin tot het eind van het terrein rijden, al naar de plaats waar een boot komt te liggen. Hier deze zijn allemaal laad- en losbruggen, daarmee kunnen ze de kolen over de volle breedte van 't terrein storten, en in de lichters langszij het schip ; kijk daar gaat een bak vol omhoog 1"

Rouke zag op eenigen afstand den bak voortzweVen, tot het mechanisme stopte en de grijper van onderen opensloeg. Een zwarte massa stroomde neer en stortte stuivend op de reeds gevormde steenkoolbergen.

„Zoo gaat het hier dag en nacht door. Nu daalt de bak weer in het ruim, kijk daar komt juist nummer twee naar boven ; terwijl de eene omhoog gaat wordt de andere gevuld."

„Scheppen ze die vol, onderin 't ruim, pater ?"

„Die tijd is voorbij en komt nooit terug. De bak bestaat uit twee helften, zooals je hebt kunnen zien, die samen een grijper vormen. Wanneer ze nu neerkomen op den kolenhoop in 't ruim, grijpen ze een heele laag beet. Onder 't ophalen sluiten ze zich — en er komt een volle bak naar boven 1"

„Is daar dus geen mensch bij ?"

„Dat is nou weer een ander vers. Er is natuurlijk altijd een controleur bij en wat de grijpers niet zelf