is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen, dat is de kolen uit de hoeken trekken. Daar staan dan een paar kerels met schoppen voor klaar." „Valt zoo'n bak nooit eens te vroeg open?" „Openvallen niet zoo gauw, maar er kan wel eens een kabel breken en dan ploft de heele zaak in 't ruim of op den grond. Als je er dan per abuis juist onder staat, moet je een harden kop hebben om er levend af te komen. Gevaar is er aan de haven natuurlijk altijd, hoeveel voorzorgen er ook genomen worden, om het te vermijden. Als er iets gebeurt, is 't gewoonlijk door roekeloosheid of door grove onachtzaamheid van den man, die met de controle belast is. Een heeleboel gevaarlijke dingen leer je automatisch ontwijken, maar 't blijft hier nu eenmaal uitkijken en nog eens uitkijken, net zoo goed als aan boord trouwens — met alles 1"

Met alles — meer zei de aalmoezenier niet. Teveel schrik stompt af en teveel waarschuwingen maken onzeker, was zijn devies. En op dit „alles" kon hij nog bij elke gelegenheid terugkomen.

„We gaan nu de boot maar eens op, dan kun je 't

van dichtbij zien." ,

Langs een ongemakkelijke trapladder, aan welker boveneind de leuning zelfs ontbrak, kwamen ze aan boord van 't Engelsche schip. Als bij tooverslag stond Rouke in een andere wereld. Hij zag van hier rond over heel de haven en een deel van de rivier, het was een wemeling van allerlei schepen op dit kleine stukje water. In de diepte lagen een paar roeibooten tegen den scheepswand, hij zag ze deinen op het water en hoorde