is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te laks tegenover de concurrentie van de reizigers uit de stad, die de beste klanten onder zijn vingers weghaalden. Er ging niets meer van haar vader uit, sedert hij, Volvers, zijn geld in de grossierderij had gestoken ; het leek wel of niemand er zich nog iets van aantrok wat daarvan terecht moest komen. Dan weer was er minder geld in kas, dan er volgens de lijst ingekomen moest zijn. Ook daar zocht Volvers direct kwaad achter, inplaats van eerst na te gaan of het door een vergissing gekomen kon zijn. Als het dan later uitkwam deed hij of hij nergens meer van wist. Elk oogenblik moest hij inzage van de boeken hebben, alsof zij niet anders deden dan knoeien en hem bedriegen. Zelf bestelde hij massa's dingen, die niet eens noodig waren, of zoolang in voorraad moesten blijven, dat ze bedierven. Dan weer moesten er bestellingen uitgevoerd worden, die met geen mogelijkheid weg konden binnen den korten tijd, die hij daarvoor stelde. Het werd een eindelooze plagerij en zij stonden er geheel machteloos tegen, omdat verzet van hun kant alleen maar verergering tengevolge had. Wanneer ik ooit had kunnen denken, had haar vader gezegd, toen ik kapitaal van Volvers in den winkel opnam, dat hij zoo zou beginnen, was ik nooit zoo dwaas geweest. Hij heeft het alleen gedaan om Pauwe aan een positie te helpen, daarvoor hebben zij zich in 't begin heel anders voorgedaan en heel wat netter, in zoover je bij hun soort nog van netjes kunt spreken.

Verder had zij geschreven, dat 't vervelendste nog was, dat hij steeds dringender terugkwam op de ver-