is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loving van Pauwe met haar. Elsje Katrina. Zijn zoon had een goeie vrouw noodig, die hem wist te ontzien. Eenmaal was hij niet te goed geweest om over dit onderwerp te beginnen, terwijl zij zelf in de kamer achter den winkel bezig was, waar hij haar vader, die zat te schrijven, plotseling op 't lijf gevallen was. Haar vader had direct gezegd : Els, meid, ga jij even in de keuken aan den gang, maar Volvers had spotlachend geroepen : laat ze er maar gerust bij blijven, we behandelen geen kindergeheimen en 't wordt zachtjes aan tijd, dat de kwestie met die twee in 't reine komt.

Hij had zelfs gewild dat Pauwe, die voor den winkel aan zijn motor bezig was, er ook bij gehaald zou zijn 1

Zelf had zij, terwijl ze naar de keuken ging, in 't langsloopen den boer zoo verachtelijk mogelijk het woord : Paü-we 1 toegevoegd, daarmee al haar hoon en afkeer aan hem te kennen gevend.

Ook dat onderhoud was in een scène geëindigd : Volvers was kwaad weggegaan met de woorden : Nu is de maat vol met jullie koppigheid, wanneer ik vanavond uiterlijk geen bewilliging heb, smijt ik je er deze week nog uit 1 Natuurlijk bezat hij daar zoo gauw het recht niet toe, had haar vader tot haar geruststelling gezegd, maar zij was er toch bang voor, dat de boer nu al zijn gram van den laatsten tijd op hen zou verhalen. Het begon den anderen morgen al direct, Pauwe was weggebleven, zoogenaamd omdat hij ziek was. Daardoor stond haar vader alleen voor de grossierderij, zoodat hij in den winkel niet alles kon afwerken. Overal tegelijk liep het vast, Volvers haalde toen den streek