is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenen, die in dien tijd klaargemaakt werden voor de overname der zaak en den koop van het huis.

Elsje Katrina ging eerst met hem mee, toen ze terugkeerden en haar vader met den zaakwaarnemer bezig was aan de stukken, zocht zij Rouke op.

Hij wist al van haar komst, den middag tevoren was hij thuis geweest en had hij 't van zijn vader gehoord, die 't weer wist van 't kantoor. Daarom was hij dien dag op de Blaak gebleven en benutte den tijd van het wachten voor zijn studie.

Rikus had hem verschillende boeken ter leen gegeven ; er was wel een en ander bij, waaraan hij als lichtmatroos voorloopig geen behoefte had, maar het meeste nam hij er toch van door, omdat het hem pakte, al dit nieuwe.

Zoo was hij dien middag aan de Lichtenlijst bezig, een boek, waarin alle vuurtorens en bakens langs de kust en aan de havenmonden waren aangegeven. Rikus had er in aangestreept, wat de voornaamste lichten waren, die hij hier in de buurt moest kunnen herkennen : Westkapelle, West-Schouwen, Goeree, Hoek van Holland, Scheveningen, IJmuiden en Terschelling, en verder de lichtschepen. Hij was de bijzonderheden ervan aan 't overschrijven in een zakboekje ; eerst van 't vuurschip-Noord-Hinder, dat vooraan op de lijst stond : elke tien seconden twee schitteringen, met beurtelings een onderbreking van 2.2 en 7.2 seconden. Dan volgde de West-Hinder en het licht van Ostende, daarna was hij aan 't zeegat van Vlissingen gekomen, hij keek het na op de kleine kaart van de kust, die er bij behoorde.