is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordde de pater, wanneer terwille van de winst de schepen verwaarloosd werden of met een gevaarlijke vracht geladen.

Of de pater het dan nog erg vond, dat er gesmokkeld werd door de matrozen ?

Ja, dat was natuurlijk nooit goed te praten, omdat heel de samenleving erdoor benadeeld werd. Het was echter de plicht van de reeders om dit te voorkomen, door de menschen grootere gages te geven.

Of de pater het ook niet erg vond, dat hij niet meer naar zijn kerk wilde gaan voor zijn vertrek.

Dat vond de pater wel erg, want ook al was hij protestant : de kerk stond er niet voor niets. Om het positief te zeggen : de kerk is een steunpunt voor het geestelijke leven van je, een soort vuurtoren, waar je de goede richting mee kunt houden.

Dit laatste voorbeeld herinnerde den jongen aan zijn studie op de lichtenlijst. Als er voor den zeeman zooveel voorzorgen genomen werden voor zijn beveiliging tijdens de vaart, met al die ontzaggelijke lichten, dan moesten er door het hoogere bestuur in je leven toch ook wel waarschuwingen zijn geplaatst en aanwijzingen gegeven voor dien kant van je bestaan. Dat kon door de kerk zijn, dat klopte.

Maar hier in Rotterdam ga ik er niet heen, wel in een vreemde haven, had hij tegen den pater gezegd, die er prompt op geantwoord had, dat wie hier niet gingen, ook onder de reis, in een andere plaats er niet toe kwamen.

Daarna was hij heengegaan ; het eenige wat hij mee-