is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen ? Dan kon hij ook lange verhalen van zijn reizen doen, nog veel avontuurlijker zelfs 1

Elsje schonk cider, dat smaakte beter met de warmte, dan thee. Zij had met al haar aandacht naar Rouke geluisterd en geen oog van hem af gehad. Ook haar was nu opgevallen, dat hij nog langer was geworden, forscher van aanzien ook, een echte matroos ! Hij had een hoofddoek voor haar meegebracht, voor haar alleen en voor niemand anders 1 Een herinnering aan zijn eerste reis, die Spaansche doek, ze zou er zuinig op zijn, zooals op de souvenirs van Gerjan. Het was eenige oogenblikken een gevoel van groote genegenheid voor hem, dat haar hart in beslag nam ; maar even later verzonk het toch weer in de losse stemming van het moment, de stemming der gezelligheid en van het goede bijeenzijn hier, met elkaar.

Zoo bleef het dien avond, die langzaam verging met het eenvoudige gesprek, zooals zij gewone, gezonde menschen gewend waren, zonder hooge problemen, zonder groot perspectief. Hun leven lag nog buiten den schaduwrand van de crisis, die verduisterend over de wereld trok ; een leven van tevredenheid bij goede verzorging van het materieele : het dagelijksch brood en de vervulling van de eerste menschelijke behoeften : rustigen arbeid, kalme liefde en wederliefde, voorzichtige ontspanning. Nog lag de oorlog geen twaalf jaar achter hen met zijn voortdurende bestaans-bedreiging en al wisten de jongens daar niet alles van, de ouderen bleef het des te meer bij. Er was na de eerste wilde activiteit, na 't herstel van den toestand, thans