is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweesprong

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Kan ik dan katholiek worden, pater, net als de andere jongens van de Hemelzaal?"

„Als Onze Lieve Heer je een handje wil helpen, zal 't wel gaan. Maar ik weet alleen niet, wanneer je alles voor de voorbereiding moet leeren. Je zit voortdurend op de boot."

„Na deze reis moet ik eerst in dienst, pater. Dan zit ik hier in de kazerne. Misschien dat het dan kan?"

„Dat zou tenminste nog een goeie kant van 't soldaatje spelen zijn, beste jongenl Maar je weet de drie condities: met ernst de zaak opvatten, goedkeuring van je ouders hebben en er met je vollen wil achter staan. God zegene je besluit verder."

In November van dat jaar werd Rouke in allen eenvoud door pater Vrolijk opgenomen in de katholieke Kerk ; hem werd het heilig Doopsel toegediend onder voorwaarden, omdat hij al gedoopt was als kind.

Pauwe Volvers trouwde in deze maand inderhaast met de dochter van 't Hooghuis en de moeder van Gerrit-Jan stierf binnen enkele dagen aan een zware longontsteking. De oude huishoudster van den kruidenier ging in een rusthuis en Elsje Katrina nam in haar plaats nu voorgoed de huishouding over; er kwam een andere hulp in den winkel.

In de havens begon het stiller te worden, de crisis werd overal merkbaar; ook de wereld had op den tweesprong gestaan — nu ging het snel berg-af....

Aug.—Sept. 1938.