is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn aangebroken, de dageraad tevens van zijn nieuwe levensperiode.

En die schemerde nu door een kier van de wat onsecuur dichtgetrokken overgordijnen.

Hij nam de brieven in de hand, trok het licht aan en bekeek ze met luttel belangstelling.

Wat reclames waren het van actieve lieden, want ze hielden bereids verband met de juist verworven doctorale waardigheid, een giroafrekening was er bij met een saldo van / 5,03 zoodat hij er nog drie cent af mocht halen, dan waren er een paar adresveranderingen van vrienden en ten slotte één brief met het poststempel: Terborg.

Jaap geeuwde en scheurde het couvert open; daar binnen zat een kaart van dik geelachtig karton. Op die kaart stond in het midden een kroontje, welk distinctief hij nu ook ontdekte aan de achterzijde van het couvert, waar ook, even als op die kaart, onder het kroontje stond: de Doornenburg. Verder stond er op die kaart in den rechterbovenhoek: Terborg en de datum en dan volgde deze tekst, geschreven met forsche schuine halen welke echter opmerkelijk regelmatig waren.

Mijnheer,

Naar aanleiding van uw sollicitatie voor de functie van huisteeraar, noodig ik U uit tot een bezoek te mijnen huize op morgen 29 Mei a.s. des namiddags drie uur precies.

Hoogachtend.

en dan volgde er een onleesbare handteekening.

Groote Hemel!

Dat was de eerste maal, dat hij iets hoorde op een sollicitatie zijnerzijds, want tijdens zijn studie voor de promotie had hij al op tallooze advertenties geschreven, zoowel op advies van Oom Frederik, die zei, dat hij daar-