is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als we in plaats van met ons zessen met ons zestigen op dat lieve wicht zullen worden losgelaten!"

„Allemachtig, ja, daar weten we eigenlijk niks van," zei de artist. „Wij zijn alleen maar de oogst van één middag!"

„Zijn we allemaal besteld tegen morgen middag vijf uur?" vroeg de dikke man nu weer en toen dat het geval bleek te zijn: „Welnu, meneeren, laten we elkaar dan trouw beloven. We zullen hier morgenmiddag om drie minuten over vier dan allemaal aankomen met hetzelfde voorwereldsche toestel, dat ons vandaag hier ook heeft uitgespuwd. En welk lot ons ook boven het hoofd moge hangen en ons daarginds nog wacht, wij zullen niet terugdeinzen. Mijn grootvader was een Belg en mijn devies is nog altijd: l'Union fait la force\ In gesloten gelederen en met de tanden op elkaar zullen we er op aftrekken. O, maar daar hoor ik iets piepen! Dat is het monster, dat ons nog weer even naar de beschaafde wereld zal terug brengen! En avant!"

Ze rekenden haastig af met den kastelein, die het zestal, dat daarna op een drafje naar het station liep, hoofdschuddend nakeek.

Eenige oogenblikken later knarste het lokaaltje met de zes verontruste zielen in onzekerheid, weer door de dennenbosschen naar Doetinchem.

III

Dr. Jacobus Kloosterman, Letteren en Wijsbegeerte 25 jaar\

Mr. Karei van den Drift, Jurist. 30 jaar;

Dr. Rudolf Medemblik, Bioloog (het halve kale hoofd) 28 jaar;

Dr. Piet Sterk, Wis- en Natuurkunde (de dikke man) 27 jaar;