is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zijn hand even in zijn broekzak had gestoken, „een zeker bedrag aan geld. U zult een voor een raden hoe veel het is en wie het goed raadt of er het dichtste bij is, wordt geacht gekozen te zijn tot Directeur. Meneer van den Drift?"

„Een gulden," ried deze.

„Meneer Kloosterman?"

„Vier en tachtig cent," zei Jaap.

„Meneer Medemblik?"

„Een kwartje."

„Meneer Sterk?"

„Zeven gulden drie en dertig."

„Meneer Herklots?"

„Nihil!"

„Meneer Savola?"

„Een halve cent."

„Inderdaad," zei meneer Vignol glimlachend; hij opende zijn hand en toonde daarin het halve centje, dat zijn vingers omsloten hadden. „Dan is meneer Pablo Savola dus gekozen tot Directeur van het Doornenburgsche Instituut."

Pablo Savola trok een ietwat bedenkelijk gezicht.

..Tja," sprak hij, „ik zal me niet aan die benoeming onttrekken, maar om U de waarheid te zeggen, geloof ik, dat ik nu wel juist de minst geschikte ben voor dat baantje. Ik ben muziekpaedagoog, musicus, maar van de schoolvakken weet ik niets af!"

„Dat waarborgt juist een zekere en wenschelijke objectiviteit," sprak meneer Vignol.

„We zullen je wel helpen, kerel," stelde Piet Sterk met een wat verachtelijk glimlachje gerust.

„Wel ja," zei ook Jaap, die toch een beetje ontstemd was zonder dat hij zich rekenschap gaf waarom.

„Zooveel zal er, ten minste wat mijn vak betreft, niet te bespreken zijn," sprak van den Drift.