is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eveneens gestoken in een blauw jasje en met witte handschoenen aan, die begon een fraai en aanlokkelijk opgemaakte schaal hors d'oeuvres te presenteeren aan meneer Vignol, terwijl Dirk hetzelfde deed bij Frenle Thora.

„Raakt U al wat vertrouwd met de Hollandsche sfeer, Freule?" vroeg Jaap, die tot zijn voldoening had ervaren, dat hij aan haar linkerzijde was geplaatst, hetgeen naar hij meende een zekere onderscheiding was.

,,0 ja," antwoordde ze „er is hier wat meer verfijnde comfort, electrisch licht, waterleiding en zulke dingen, die kennen wij nog niet in Beetsjoeanaland en ook het eten is hier nogal anders, maar overigens ... m en is hier op de Doornenburg ook buiten en al even vrij in zijn bewegingen als daarginds. Alleen het klimaat! Het is daar natuurlijk veel warmer. Beetsjoeanaland ligt zoowat op 25 graden Zuider breedte, dus dat scheelt heel wat met Nederland."

,,U betreurt het nochtans niet, dat U hierheen gekomen is?"

,,0 nee! Per slot van rekening woon je daar toch wel een beetje al te ver van de beschaafde wereld af en dat ga je op de duur voelen als een gemis."

„Och?" zei Jaap even verwonderd, terwijl hij haar wat scherper aanzag en dan glimlachend: „Zou uw dienstmeisje achter U dat ook zoo voelen?"

Er veranderde plotseling iets in de uitdrukking van het gezichtje van Freule Thora, of ze eensklaps wat ontstemd was, doch het duurde maar heel even, het ging voorbij m een flits, dan zei ze lachend:

„Meedie? Vermoedelijk voelt zij juist het omgekeerde! Bij ons was ze nog altijd met een schakel verbonden aan haar eigen volk; nu is die schakel losgemaakt."

„Spreekt uw meisje Hollandsch, Freule?" vroeg van den Drift, die aan de rechter hand van Freule Thora zat en blijkbaar vond, dat Jaap zich nu niet het monopolie