is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaap bepaalde zich tot een wat soezerig luisteren, met telkens verre afdwalingen van zijn geest.

Over Thora sprak niemand.

Precies om een uur klonk de gong en toen de zes leeraren zich overeenkomstig de aanwijzingen van meneer Vignol naar de docentenkamer begaven, vonden ze daar de tafel keurig gedekt voor een zeer aantrekkelijk Hollandsch koffiemaal, bestaande uit een keur van brood en broodjes, schaaltjes ham, kaas, een schotel dampende spiegeleieren, jam, benevens een paar prachtige schalen fruit.

En zoodra ze hun plaatsen hadden ingenomen, kwam Flip binnen en presenteerde ten tweeden male koffie.

„Zeg lui," sprak Pablo „moeten we nu onderwijl elkaar niet eens zeggen welke indrukken we hebben opgedaan omtrent onze leerlinge?"

„Allemachtig, wat ben jij een vervelende kwiebus!" riep Piet Sterk uit. „Dat Voorzittersschap is je gewoon naar je hoofd geslagen, vrind! Het wordt manisch! Je leiding strekt zich toch waarachtig niet uit tot het bepalen van de conversatieonderwerpen, terwijl we zitten te eten. Ben je heelemaal ongaar! Straks als we verzadigd zijn, krijg je weer een hamertje in je hand hoor en dan mag je weer gaan timmeren!"

Jaap keek eens naar Sterk; de nu bepaald onaangename toon welke in diens praten doorklonk deed hem wat vermoeden.

„Enfin," zei Pablo berustend en hij legde een groote plak ham tusschen de dikbeboterde helften van een ks-dct] 0.

„Ik voel er ook voor om het onderwerp Thora taboe te verklaren terwijl we zitten koffie te drinken," sprak van den Drift.

„O zoo!" riep Sterk uit. „Ik eet nu een spiegelei en ik