is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stuk voor stuk een gunstige indruk. Het zijn natuurlijk zeer uiteenloopende typen."

„Dat was ook de bedoeling," sprak de Notaris.

„Zeker. En wat hun beschaving aangaat, want een academische titel waarborgt nog geen beschaving, maar wat hun beschaving aangaat: ik heb ze zoo tijdens de maaltijd eens geobserveerd, maar ze bewegen zich allemaal op een keurige manier. Een is er bij, die wat druk met zijn mes en vork zwaait, maar dat is de man van de Kunstgeschiedenis, een artist."

„Nu ja," sprak Tronck, „die stammen nog wel eens meer uit eenvoudige milieus, waar ze maling plegen te hebben aan beschaafde vormen; dat is maar „flauwe kul" zeggen ze dan, geloof ik."

„Omdat ze de bedoeling ervan niet begrijpen," sprak de Notaris.

„Natuurlijk. En dat is hun niet bij te brengen ook."

„En dan, vervolgde meneer Vignol, „is er een jongeman bij die vegetarier en zoo is en geheel-onthouder en meer van die principiëele lastigheidjes. Gevolg is dat hij wat knoeit met zijn eten en nogal eens wat laat passeeren, maar ja, dat vind ik nu zoo erg niet."

„Nee, het is alleen zielig voor de man zelf," sprak Tronck, ,,de ontzegging van al die kleine levensgeneugten: een getruffeerde galantine, een glas oude Bourgogne, een havana; och, een mensch kè.n er buiten, maar die het savoureeren hebben toch meer plezier dan die ervan gespeend blijven!"

„Maar ik herhaal," sprak Vignol, „overigens schijnt het me toe, dat we het heusch zoo kwaad niet hebben getroffen."

„En . . .!" zei Tronck met eenige stemverheffing. „De groote vraag! Hoe reageert Thora?"

„Ja, hoe reageert Thora! 'n Beetje onbesuisd en onvoorzichtig. Gisteren aan tafel dreigde het een oogenblik