is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tennisbaan eens ging probeeren en bij hem sloot zich dadelijk van den Drift aan, die zei behoefte te gevoelen om eens flink zijn armen en beenen uit te slaan.

Rudolf Medemblik ging excursioneeren in de bosschen en deelde mee dat, als je zooiets deed, dat je dan geheel vrij in je bewegingen moest zijn, hetgeen iedereen begreep.

Bleven over Jaap en Steven Herklots.

Jaap had zin om eens een flink eind te wandelen, maar hij voelde er hoegenaamd niet voor om daarbij Herklots op sleeptouw te nemen, gedachtig aan het bekende gezegde: I'm never less alone than when I'tn quite alone \ en daarom verliet hij de Doornenburg ook maar een beetje haastig en tersluiks langs een juist ontdekt achterpoortje.

Gelukkig kreeg Steven Herklots toen een hartelijke uitnoodiging van Piet Sterk om ingewijd te worden in de kunst van het edele tennisspel, welk spel Herklots nog nimmer had gespeeld. Hij nam de uitnoodiging dan ook gaarne aan, waarna Piet Sterk hem beduidde dat, om het spel waar lijk grondig te leeren, Herklots dan moest beginnen met de weggeslagen ballen op te rapen en terug te gooien. Want, zoo zei Sterk, alle groote tennissers zijn begonnen als ballenjongen, evenals alle groote golf spelers zijn begonnen als caddie.

En Steven Herklots die er blijkbaar wel voor voelde om binnen afzienbaren tijd een tennisster te worden knikte toestemmend, ofschoon zonder enthousiasme.

Inmiddels zat Pablo Savola voor de piano in de muziekzaal, speelde en zong afwisselend en gelijktijdig, vloog dan ineens weer op en schreef een stuk van het nieuwe „opus" op een vel muziekpapier.

Hij componeerde op de woorden van een copla. Pablo wist niet recht wat een copla was, maar wel was het hem bekend dat copla's erg in de mode waren, evenals vroeger