is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeven te weten dan goed voor ze is, niet waar, meneer Kloosterman?"

Jaap keek Pipsy eens aan, die deed of ze diep beleedigd was over dit grootvaderlijke antwoord.

„Het is een zeer oorspronkelijke vertaling, meneer Tronck," antwoordde hij.

„Dat dacht ik ook! Kijk, dit bruggetje over, . . . nee, gaat U maar voor ... en nu zijn we op mijn domein, op de Kemenade!"

Aan de andere zijde van de sloot, over welke het bruggetje lag, veranderde meteen de heele omgeving.

Ze betraden nu een keurig onderhouden en aangelegd park met veel hoog opgaand geboomte, zware beuken en eiken, ze passeerden een hertenkamp en weldra hoorden ze het gesnater van eenden en andere watervogels in een belommerden vijver.

Doch tegelijkertijd kwam daar ook in het zicht een groot landhuis in Zwitserschen stijl gebouwd met veel houtwerk en met zware steenen op het dak. Doch de architect had de vrijheid genomen om overal, waar de te streng doorgevoerde stijl een zekere comfort in den weg zou staan of niet aan de eischen der algemeene licht- en luchthygiene zou voldoen, dien stijl eenvoudig op te offeren. En zoo was het geheel als stijlproduct wel niet volkomen verantwoord, maar als een fraaie en logeabele woning was het zeker zeer aantrekkelijk.

Op een terras, vlak op het Zuiden en beschut voor alle koude winden, zat een grijze dame in een gemakkelijken stoel aan een rustiek tafeltje te haken, maar ze hief het hoofd op toen de anderen naderden en keek dan even door haar face è. main met aandacht naar Jaap.

„Lydia," zei de oude heer, toen ze gedrieën het bordes betraden, „dit is meneer Kloosterman, die gisteren zoo attent was om Pipsy met haar fiets te helpen en die nu verdwaald is en die wij weer op het rechte