is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pad brengen. Mijn zuster, mevrouw Nederburgh."

Jaap boog en de oude dame knikte hem niet onvriendelijk toe.

„Gaat U zitten, meneer Kloosterman," zei ze met nogal een krakende stem en ze duidde op een stoel.

„Graag, mevrouw."

„Is er koffie?" vroeg de oude heer.

„Kind, bel eens," zei de oude dame en als bijna dadelijk op dat bellen een dienstmeisje verscheen, beval ze: „Koffie."

„En zeg meteen aan Jacob dat hij sigaren en sigaretten brengt," voegde de oude heer er bij, die evenals Pipsy nu ook was gaan zitten.

„Vindt U het nogal prettig op de Doornenburg?" vroeg de oude dame, die weer aan het haken was gegaan.

„Ja, dat gaat wel, mevrouw," antwoordde Jaap een beetje ontstemd, dat hij nu alweer over zijn bevindingen moest gaan vertellen.

,,U heeft een beetje te kampen met onduidelijkheden, vertelde mijn nichtje ons. Dat kan ik me begrijpen, maar dan moet U alles maar trachten te zien in de sfeer van een aardig sprookje! Of mist U daarvoor de noodige fantasie?"

„Dat geloof ik niet," antwoordde Jaap. „Maar mijn fantasie is toch nog niet toereikend geweest om daar al in te slagen, om er een sprookjessfeer in te ontdekken."

„U zult het nog niet geprobeerd hebben," zei Pipsy.

„Ook dat niet," gaf hij toe.

„Hoe vindt U het lesgeven daar?" vroeg de oude dame.

„Dat is eigenlijk nog niet begonnen, mevrouw," antwoordde hij. „Eén testlesje van een half uur."

„Ze is wel intelligent, hé?" informeerde de oude heer.

„Ongetwijfeld," gaf Jaap toe. „Maar het geheim-