is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl Piet Sterk zich verstoutte dit zelfde te doen aan Loekie. En achter deze gepaarde lieden volgden Pablo, Herklots en van den Drift, wat slenterend doch nolens volens berustend in hun lot, omdat er nu eenmaal geen dames meer waren!

De tafelschikking, door kaartjes aangeduid, bracht Jaap tot zijn vreugde naast Pipsy terwijl hij recht tegenover Thora zat.

Die tafelschikking zag er overigens als volgt uit:

Sterk bofte in zooverre, dat hij nu toch naast Loekie zat, al was van den Drift dan ook haar eigenlijke tafelheer; Pablo kon alleen diagonaals-ge wijze van Thora's aanblik genieten; Medemblik zat hemelsbreed iets dichter bij haar en Herklots was naar den afstand berekend nog de meest begunstigde.

Wat den zes leeraren echter dadelijk opviel was de afwezigheid van Meedie achter Thora's stoel, doch Jaap begreep, dat men haar die slaafsche komedie nu wilde besparen, zoowel met het oog op het gezelschap, als op den vermoedelijk langen duur van den maaltijd want een vluchtigen blik op het menu had Jaap bereids geleerd dat het ditmaal uit zeer vele gangen bestond.

Het joviale gelaat van notaris de Haas was behalve tot Mevrouw Nederburgh, ook telkens tot Thora ge-