is toegevoegd aan je favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zou er me ook maar niet op vermoeien. U raadt het nooit en ik denk er niet over U wijzer te maken. Ik heb inderdaad een heele mooie naam, maar voor U ben en blijf ik simpelweg Pipsy!"

„O heel graag!" riep hij uit. „Mijn naam is Jaap!"

„Watte?" vroeg ze heusch wat verschrikt, terwijl ze hem met haar groote blauwe oogen aanzag.

„U zei dat U voor mij Pipsy is!"

„Nee!" riep ze met een lachgilletje. „Zoo heb ik het niet gezegd!"

„O, maar dat is verschrikkelijk!" protesteerde hij.

„Dispuut?" vroeg Thora, die bijna onafgebroken luisterde naar het gesprek tusschen Pipsy en Jaap, zoodat ze maar erg afgetrokken antwoorden had gegeven aan meneer Tronck, die echter menschkundig genoeg was om te begrijpen, waarom ze hem haar aandacht niet schonk.

„Erger," antwoordde Jaap. „Woordbreuk!"

„Maar kind!" riep Thora, terwijl ze Pipsy aankeek met niet erg vriendelijke oogen, al poogde ze haar stemming achter een lachje te verbergen.

„Meneer Kloosterman heeft een virtuoze manier om je woorden verkeerd uit te leggen!" zei Pipsy.

„Gelooft U dat, freule?" vroeg Jaap, terwijl hij Thora nu recht in het gelaat keek.

Hij zag dat zijn vraag haar even verwarde; zij wierp het hoofdje in den nek.

„Het is best mogelijk," antwoordde ze dan, zijn blik wat strak beantwoordend. „Maar ik pas er wel voor op iets te zeggen, dat anders kan worden uitgelegd dan ik het bedoel."

„Juist," zei Jaap. „Dat is ook de methode! Dat had U ook moeten doen, Freule Pipsy! Dan was die hevige teleurstelling mij ten minste bespaard gebleven.

„Stumperd!" beklaagde ze. „Ik zou nu eerst mijn