is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij was nog maar juist bij den notaris binnen gekomen, die hem met een officieel-beleefd gebaar had uitgenoodigd plaats te nemen.

„En waarmee kan ik U van dienst zijn, meneer de Vos?" vroeg de notaris dan.

„Ik kom namens mijn cliënt, meneer Rutherford uit Pretoria, notaris."

„Ah juist, dat vermoedde ik al."

„De zaak zou Zaterdag weer dienen, maar ik heb de President van de Rechtbank kunnen bewegen om de zaak andermaal zes weken uit te stellen en mijn confrater Mr. Markenstein had daar ook geen bezwaar tegen."

„Och nee, waarom zou Mr. Markenstein daar bezwaar tegen hebben!" en de notaris lachte eens.

„U lacht?" vroeg Mr. de Vos, die zelf toch ook lachte.

,,'n Beetje! Dit is al de derde maal, dat er op uw verzoek . .

„Op verzoek van mijn cliënt!"

„Goed, dan is het nu al de derde' maal dat op verzoek van uw cliënt het recht, dat hij toch meent op zijn kant te hebben, in zijn loop wordt gestremd! En dat is inderdaad een beetje grappig."

„Ik begrijp U. Het maakt een ietwat zonderlinge indruk."

„Ja en het wekt ook de indruk, dat uw cliënt zijn zaak nu toch niet meer als zoo heel sterk beschouwt!"

„Onee, maar daar vergist U zich toch in!" en Mr. de Vos hief een vinger. „Ik begrijp ook al weer, dat U die conclusie gaarne maakt, maar toch is ze niet juist. Nee, als mijn cliënt telkens aarzelt om door te zetten en zich te versterken met een officiëele uitspraak van de Rechtbank, dan doet hij dat ... uit piëteit!"

„Och kom?"