is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeld, waardoor hij ook in staat zal zijn zijn hinderlijke schulden af te betalen!"

„Zooals onder andere die aan zijn advocaat!" sprak de notaris.

„O, ik werk niet pro deo notaris, evenmin als U!" riep Mr. de Vos lachend uit. „Maar ik ben overtuigd, dat Thora zelf, als ze al meerderjarig was, zeker op mijn voorstel in zou gaan!"

„Nu ja, maar ze is voorloopig nog niet meerderjarig," antwoordde de notaris, „en daar ben ik heel blij om!"

„Goed, dat weet ik. Maar als U en de voogden van Thora daartoe bereid zouden zijn — over het bedrag zou nog even geconfereerd moeten worden — dan zal ik zorgen dat er onmiddellijk een verzoek tot de Rechtbank wordt gericht om de zaak af te voeren, daar partijen zich inmiddels hebben verstaan! En alle tot nu toe gemaakte kosten voor mijn rekening."

Mr. de Vos zweeg, maar de notaris zag hem niettemin nog even zwijgend en vragend aan.

„Is U uitgepraat?" vroeg hij dan.

„Op 't oogenblik ja, notaris," antwoordde Mr. de Vos weer lachend.

„Nou, meneer de Vos, van dat mooie plannetje van U kan niets komen! Laat de zaak maar gerust dienen en wat ons betreft hoe eerder hoe liever, maar wil U het blijven rekken, dan is ons dat ook goed. Het laat ons volkomen koud! Wij zijn alleen nieuwsgierig om uw pleidooi in deze zaak eens te hooren, maar dat is ook het eenige wat er ons in interesseert. En de familie denkt er niet over om meneer Rutherford ook maar met een halve cent te steunen. Dat is dus mijn antwoord en daar blijft het bij!"

Mr. de Vos stond op.

Blank om Ze». 11