is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik heb mijn oogen niet in mijn zak! Ik zag dat U samen stond te praten en dat U als goede vrienden scheidde."

Ze haalde heur schouders op, liep nu weer door.

„Waarom zouden we kwade vrienden zijn?"

„Omdat de bedoeling van meneer Rutherford allesbehalve fraai is en hij met een toenadering tot U een heele leelijke bijbedoeling heeft."

„Och kom?"

„Gelooft U dat niet?"

„Wel nee."

„Waarom kiest meneer Rutherford zulke stiekeme sluipwegj es om U te ontmoeten en komt hij u niet op een normale wijze opzoeken?"

„Omdat hij ruzie heeft met meneer Vignol!"

„Heeft meneer Vignol U, na die laatste panne met uw wagen, niet verboden om alleen of met Meedie uit te gaan?"

„Ja, dat heeft hij."

„En heeft hij U toen niet gezegd voor wie U speciaal op uw hoede moest zijn?"

„Ja zeker, voor James."

„Welnu dan?"

„Maar meneer Vignol heeft een volkomen ongemotiveerd vooroordeel tegen James, en wil tot elke prijs verhinderen dat wij elkaar ontmoeten. En ik vind het niet redelijk, dat James daar de dupe van wordt!"

„Ik geloof, Freule," sprak Jaap, „dat U zich heel erg vergist, zoowel ten opzichte van de motieven van meneer Vignol om U van uw halfbroer verre te houden als ten opzichte van de motieven van meneer Rutherford om nader met U in aanraking te komen. Is dit de eerste keer dat U meneer Rutherford hier ontmoet?"

„Ja."

„Hoe kon hij die afspraak maken?"