is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat gaat U niet aan."

„Het doel van meneer Rutherford is om U onder een of ander voorwendsel te bewegen vrijwillig met hem mee te gaan en als dat eenmaal gebeurd is, dan zal hij dit feit uitbuiten om uw voogden te dwingen, U voor een groote som weer los te koopen."

Ze bleef weer staan, het gezichtje was nu plotseling veel bleeker geworden.

„Hoe komt U aan die nonsens?"

„Het is heelemaal geen nonsens. Rutherford handelt onder invloed en onder leiding van een beruchte advocaat in kwaje zaken, een zekere Mr. de Vos."

Ze schudde het hoofd en lachte wat minachtend.

„Wat een romantische intrige! Daar is allemaal niets van aan! James is hier voor zaken. Hij heeft geld genoeg en hij wil mij als zijn zuster graag eens zien en spreken. Maar meneer Vignol verhindert, zooals ik al zei, elke toenadering, wat ik heel flauw vind. Meneer Vignol heeft trouwens het recht niet James in deze te contrarieeren!"

Ze waren nu al pratend weer in het eigenlijke park gekomen.

„Gaat U dit nu verklappen aan meneer Vignol?" vroeg ze eensklaps.

Jaap zag haar aan en knikte ernstig.

„Ja," sprak hij dan, „ik voel me inderdaad verplicht onmiddellijk naar meneer Vignol te gaan en hem volledig verslag uit te brengen van alles, wat ik deze morgen heb gezien en gehoord!"

Haar oogen vlamden op.

„Hoe laf!" kreet ze en dan zonder iets te zeggen keerde ze hem den rug toe, sloeg een zijpad in en liep op een draf naar huis.