is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meneer Vignol zuchtte, nam zijn hoed af en bette zijn transpireerend hoofd met zijn zakdoek.

h ^h°?V0U anders nooit zoo onstuimig gehandeld hebben! Meer rustig en welberekend."

„Trouwens, sprak Jaap, ,,ik weet niet hoe Rutherford zoover achter in het bosch gekomen is; hij had geen fiets bij zich, dus als hij te voet kwam, dan kan hij zelf hier ook nog niet ver vandaan zijn."

Stel je voor dat we die vent op de weg inhalen of tegenkomen!" riep Piet Sterk.

„Dan zullen we hem overweldigen en meenemen," zei Herklots, ,,ik heb weer touw bij me \"

„Ja, maar pas op!" waarschuwde van den Drift.

i' Y!nre1er ïr-i"'111 als een rusti8e burger over straat loopt. Dan blijf je van hem af! En denk er om, dat hii een revolver bij zich draagt!"

„Daar is het station van Terborg al," zei Pablo en ze waren er inderdaad nu al dicht bij.

Meteen zonken de slagboomen van den overweg en Doctinch6611 treintje het stationnetje uit in de richting

„Daar . . daar . . .!" kreet Jaap plots. „Ik zie Thora, ze zit m de trein!"

„En Rutherford zit tegenover haar!" riep Herklots

„Nee . . .!" r

„Ja. . .!"

„Waarachtig . . .!"

Toen zagen ze het allemaal, heel even maar achter het geghmmer van een raampje; maar het was onmiskenbaar; daar was het profiel van Thora, blijkbaar druk in gesprek en gebarend tegen het profiel van Rutherford, tegenover haar! Slechts heel even duurde het, als een visioen, dan was het verdwenen.

„Daar staat waarachtig de limousine!" riep Sterk nu.

En als jongens sprongen ze op dien uitroep ach-