is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdelijk, van den Drift ging telkens verzitten, Jaap en Herklots speelden een vliegpartijtje schaak op een zakschaakbordj e. Medemblik scheen in slaap te zijn gevallen, meneer Vignol zag bleek, keek schuw dan naar den een, dan naar den ander, schudde het hoofd en prevelde daarbij soms wat onverstaanbare woorden.

,,He, he, zei Sterk zich uitrekkend na een langen geeuw, toen ze weer over den weg bij het station van lerborg schokten en hij keek meteen op zijn horloge. ,,We zullen net bijtijds voor de koffie binnen zijn. Maar het kopje vooruit is er bij ingeschoten."

Ze keken nu onwilkeurig allemaal naar de plaats, waar straks de limousine nog geparkeerd stond.

De paarden roken blijkbaar den stal en begonnen zonder eenige aansporing van Tulp harder te loopen en weldra zwaaide de groote tentwagen dan ook weer de oprijlaan van de Doornenburg binnen.

Toen het rijtuig stil hield voor het bordes verscheen Dirk dadelijk in de deur, liep snel de trappen af om meneer Vignol behulpzaam te zijn bij het uitstappen.

"Is . • • e •■ d.e aut° n°g niet terug?" vroeg meneer Vignol, terwijl hij de hand van Dirk aannam, met een haperende zachte stem.

,,Jawel meneer, een half uur geleden met Freule Thora en juffrouw Meedie."

Jaap meende te zien dat meneer Vignol even wankelde en den arm van Dirk greep.

,,0 . . . gelukkig . . . gelukkig . . fluisterde hij en dan zonder nog naar de anderen om te zien, liep hij nu toch vlug de bordestrappen op en was een oogenblik later in het huis verdwenen.