is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk? Nietwaar? Dat zijn zoo eenige vragen, die vanzelf van tijd tot tijd bij U opwelden en op welke U het antwoord niet vermocht te geven. Meneeren, meneer Vignol heeft me verzocht U op deze conferentie ter zake van al die dingen volledig in te lichten."

„Ik mag U misschien opmerken," sprak Jaap, „dat wij deze vragen niet gesteld hebben."

„Heelemaal niet!" riep Pablo uit en er klonk een zekere angst in zijn stem. „En ik voor mij leg me graag bij al die geheimzinnigheden neer, als ik maar gehandhaafd mag blijven in mijn tegenwoordige positie!"

Het was een hartekreet van Pablo en een zielige; er viel een stilte en Notaris de Haas fronste even zijn wenkbrauwen, waarna hij Pablo's verzuchting maar negeerend tot Jaap sprak:

„Zeker! Ik weet dat U allemaal zoo kiesch is geweest om die vragen niet categorisch te stellen, maar dat ze min of mc.er frequent bij U opwelden zult U toch zeker niet willen ontkennen!"

„Natuurlijk niet," antwoordde nu Sterk, „en ze hebben mij wel degelijk gehinderd ook, omdat ik herhaaldelijk het gevoel kreeg dat ik voor de gek werd gehouden."

„Nee, ik niet! . . . Heusch niet!" riep Pablo uit. „Ik wil me graag mijn leven lang zoo voor de gek laten houden!"

Notaris de Haas lachte en knikte Pablo eens vriendelijk toe, maar dan vervolgde hij:

„U begrijpt, meneeren, dat de opzet van al deze dingen wel in de allerlaatste plaats ten doel had om zes onberispelijke jongelui, bekleed met academische graden of volledig ingewijd in de Kunst, eens een beetje voor het lapje te houden. Nee! De opzet moge gefaald hebben — en dat heeft ze! — ze was niettemin een op-