is toegevoegd aan uw favorieten.

Blank om zes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wel bij voorkeur met zulke, die een academische opleiding hebben genoten. Een veeljarige ervaring leerde mij dat een academisch verworven titel wel geen algemeene beschaving waarborgt, doch wel de kans grooter maakt, dat men te doen heeft met een degelijk mensch, een kans, welke men in mindere mate heeft indien de -persoon in kwestie voor zijn naam alleen een adellijk praedicaat mag plaatsen. Tenzij die twee praedicaten gecombineerd zouden zijn, wat me zou verheugen zoo dit het geval ware met den aanstaanden man van Thora.

Ik verwacht van mijn execriteuren, die te zijner tijd, naar ik hoop en verwacht ook als voogden zullen optreden over mijn kleindochter, dat zij langs den weg en op de wijze welke hun goeddunken aan mijn wensch in deze zooveel mogelijk zullen voldoen.

„Tot zoover het testament," sprak Notaris de Haas en hij legde het document op het bureau. „Meneeren! Hoe moesten nu executeuren respectievelijk voogden aan die wensch van de overledene tegemoet komen?

Eenvoudig was dat niet.

Thora kwam op de Doornenburg, ze had de leeftijd niet meer om naar kostschool gestuurd te worden; ze bleek een meisje te zijn met zeer onafhankelijke opvattingen, en, mede met het oog op die laatste eigenschap wilden haar voogden haar ook vooral in hun nabijheid houden.

Er werd geconfereerd, nogeens geconfereerd, aan die conferenties nam Thora ook deel en — dit in vertrouwen meneeren — ze voerde er soms het hoogste woord.

Persoonlijk heb ik die wensch van de oude Baron — hoewel ik de aanleiding daarvan zeer goed begreep — altijd een beetje dwaas gevonden, maar ik had te dien