is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

Herman natuurlijk geen enkele maal „beet" had gehad.

„Een andere keer beter, madame," antwoordde Herman. „Let U maar eens op, ik eindig hier nog wel met een groote vangst."

„Vous croyez?"

Ze lachte, maar door den lachglans in haar oogen schoot even iets als een groene weerschijn, terwijl heur dunne bloedrood geschilderde lippen wat scheef trokken.

VIII

De lunch placht de gasten van de Springende Baars niet compleet tezamen te brengen.

Voor de vischexcursies was een vastgesteld uur, waarop die maaltijd moest genoten worden, een groot bezwaar en daarom had mevrouw Krol dan ook, practisch als ze was, de gelegenheid open gesteld om tusschen twaalf en twee eenvoudig belegde boterhammen met koffie te gebruiken, in tegenstelling dus met het diner, dat prompt om half zeven voor alle gasten tegelijk begon.

Herman, Dirk en Madame Thérèse hadden dan ook gedrieën aan de koffietafel gezeten en waren daarna ook weer gedrieën op de eigenlijke snoekenvangst uitgetrokken.

Noch Herman, noch Dirk waren bijster gesteld op het gezelschap van die drukke opdringerige en lacherige dame, maar de franqaise had zichzelf geïnviteerd en het was voor de beide vrienden toen moeilijk geweest, zich anders dan verrukt te toonen,