is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

want meneer Kool complimenteerde dadelijk Herman op luidruchtige wijze.

„Aha, U is een man van 't vak, meneer Winter!" riep hij uit. „Dat weten we nu meteen!"

„Ongetwijfeld," antwoordde Herman, terwijl Dirk een wat sip gezicht trok, „maar de eer komt eigenlijk aan ons drieën toe, nietwaar madame Thérèse? Hier madame Thérèse heeft de snoeken met haar mascotte-gaven gelokt, toen heb ik ze nog een beetje geanimeerd om toe te happen en toen heeft ten slotte meneer Molenaar ze gevangen!"

„Ja, zoo is het," lachte Dirk weer tevreden.

„En meneer Schandevel?" vroeg Herman. „Hoe is het U vandaag gegaan?"

Doch meneer Schandevel scheen niet in zijn sas te zijn.

„Nikske," antwoordde hij humeurig.

„Nikske?" herhaalde Herman verwonderd. „En meneer Kool zou U en de Signorina zoo n goeie tip geven."

„Nikske," antwoordde meneer Schandevel weer.

Meneer Kool schaterde het eensklaps uit en zijn glas heffend riep hij: „Monsieur Schandevel, votre santé! De kwestie is deze," vervolgde hij dan, terwijl hij Herman een knipoogje gaf. „We waren vanmorgen nog maar half weg en we hadden ons toch al verlaat omdat het wachten was op madame Thérèse, die zoo treuzelde, dat we ten slotte maar gingen zonder haar . .

„O, sans rancune!" riep madame Thérèse schel lachend. „Ik ben heel blij, dat ik zoo getreuzeld heb, want mijn dag is zeer goed geworden. Veel beter,