is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

„Ah, mais c'est extremement intéressant!" riep Madame Thérèse uit. „Un véritable roman!"

„Also die Signorina ist abgereist," sprak meneer Platzoetski, blijkbaar ook zeer geïnteresseerd.

„Very interesting indeed," zei Mr. O Marrick, terwijl hij Herman even aanzag, die knikte, maar overigens met slechts geringe belangstelling voor dat vertrek van de Italiaansche aan meneer Schandevel vroeg: „En het gevolg was, dat U het beloofde vischwater niet vond, meneer Schandevel?"

„Dat was het!" lachte meneer Kool. „Maar meneer Schandevel, als U nu niet boos op me blijft, dan zal ik morgen de fout herstellen! Goed?"

„AHa, ik ben ik nie zeu koleirig agge gij denkt meniere. Maar 't was toch spijtig, zulle, 'k Bennik eerst een alf uur, drij kwartier op dezelfste plekke gebleven, maar gij kwamt nie af. Awel, toen ben ik 'n keer zelf gaan zoeken, maar daar kost ik niks vangen as stekeltjes en puien. Allez, maar morgend ge zult ou revancheeren?"

„Dat beloof ik U," antwoordde meneer Kool.

„Awel dan, santjes zulle et sans rancune!"

Meneer Schandevel hief zijn glas in de richting van meneer Kool, die hem bescheid deed en dan was de vrede tusschen de beide heeren weer geteekend.

Aan tafel waren de stoelen aangesloten, zoodat de afwezigheid van Mr. Uriah Brooks en de Signorina niet hinderlijk gevoeld werd, al was het gezelschap dan ook wat ingekrompen.

De gefarceerde snoeken van Dirk werden uitbundig geprezen, niet het minst door den nu weer uiterst jovialen heer Kool, die daarbij op vier flesschen Cha-