is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

„Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?" vroeg Dirk dan. „Wie laat die menschen verdwijnen en waarom moeten die verdwijnen? En bedoel je met verdwijnen, dat ze vermoord worden?"

„Tja... Dirk," aarzelde Herman. „Hoe lang blijf jij nog hier?"

„De volgende week uit."

„Juist. »Nu, kijk eens. Als ik jou volledig op de hoogte zou brengen van alles wat er hier, laten we zeggen in de Springende Baars en omstreken, zooal vermoed wordt, dat er omgaat, dan zou inderdaad al jouw plezier er goeddeels af zijn! Maar als ik je daar nu onkundig van laat en wat ik je zou kunnen vertellen is trouwens heelemaal niet concreet, het is een samenweefsel van vermoedens en raadsels, dan kun jij je hier volkomen argeloos en zonder eenige kans op gevaar of onaangenaamheden heel rustig en genoegelijk blijven bewegen. Al moet ik dan ook onwillekeurig denken aan die aandoenlijke plaat, waarop de vrede of de onschuld in een soort nachtjapon en met een tak lelies in haar hand, lachend wandelt tusschen allerlei leeuwen, tijgers en slangen, die haar wel besnuffelen, doch daarbij alleen maar vriendelijk kwispelstaarten!"

,,0, nu hou je me nog voor de gek ook!" lachte Dirk.

„Een beetje," erkende Herman, „enfin, maar je snapt wel, hoe ik het bedoel. En laat ik dan eerlijkheidshalve ook bekennen, dat er een beetje egoïsme van mijn kant bij in het spel is. Ik heb aan jou een zekeren steun, begrijp je? Men vertrouwt jou ten volle, maar wat men aan mij heeft, weet men niet zeker. Daar vandaan de bewaking van Madame Thé-