is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

XV

In Heide, dat vriendelijke villadorp, waar zooveel rijke Antwerpenaren wonen, staat midden op de hei, omringd door teerbladerige berkenboschjes, de oude molen „Reinaerde."

Het is een vierwiekige molen, welke in 1784 werd gebouwd; het bouwsel is wel hecht, maar het zou vermoedelijk toch reeds lang aan den beruchten „tand des tijds" zijn ten offer gevallen, indien niet latere eigenaren voor een herhaald „renovatum" hadden zorg gedragen en de laatste vernieuwing had ten slotte het karakter van den molen heelemaal gewijzigd.

Zeker, de vier wieken zijn er nog, maar de molenaarswoning in den voet van het bouwsel is links en rechts uitgedeid tot een keurig en ruim landhuis, dat nu eigenlijk den molen draagt als een soort kasteeltoren.

De eigenaar en bewoner van dit landhuis „Reinaerde," is de heer Anatole Tulescu, een Belg van Roemeensche afkomst en een bekend zakenman op de Antwerpsche beurs, in granen en papier.

Anatole Tulescu heeft een vrouw, een dochter en twee zoons en deze vijf lieden tezamen leiden het koopmansbedrijf, voeren de boekhouding en vormen zoo in feite een familie-vennootschap, Tulescu en Co. waarin door een wijze werkverdeeling, de efficiency hoogtij viert.

De zaak is goed en ultra modern geoutilleerd; de vennootschap beschikt over drie rijpaarden, een vrachtauto en twee luxe wagens, over een sportvliegtuig en een groot amphibie vliegtuig, met welke