is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

dan op een blocnote het bericht op te nemen: c c c c c.

Bewuste persoon uit trein verdwenen stop, waarschijnlijk teruggekeerd stop, sporen aan het meer stop. Is bij U geen onraad? Weest op uw hoede. Signalement: slank, blond, grijze oogen, cleanshaven, 35 jaar stop. Ik herhaal nu stop sein of begrepen.

De heer Tulescu luisterde aandachtig naar de herhaling van de morse-signalen, welke als korte en lange fluittonen zacht maar duidelijk in zijn ooren klonken, vervolgens schakelde hij snel den zender weer in, tikte vlug een antwoord; een oogenblik later flikkerde het roode lampje vijf maal achtereen.

Toen haakte de heer Tulescu den koptelefoon van zijn ooren, herlas het bericht, dan scheurde hij dit blaadje van den bloc-note, stak het in brand met zijn sigarettenaansteker, duwde de asch zorgvuldig tot stof in het aschbakje, dat op de tafel stond.

Hij fronste peinzend en ernstig het voorhoofd en keek door het kleine raampje, door hetwelk geslachten van molenaars eertijds de lucht en de windrichting bestudeerden.

De zon lag over het wijde landschap, over de ruige bruin-groene heide, waaruit de zilverig glanzende stammen der berken opstaken onder hun teere loof.

Dat was zeer zomersch en zeer vroolijk, maar dit zomersch-vroolijke ontging den heer Tulescu nu toch geheel; hij keek naar zijn vliegveld, waar, voor den hangar, Jumbo bezig was met de vrachtauto, welke bereids was opgeladen met kisten; de neger in zijn keurige bruine chauffeursuniform sloot juist de