is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS'

deuren van den hangar, uit welken hij de auto naar buiten had gereden; nu klom hij in de kabien van den wagen; het ronken van den aangezetten motor was duidelijk hoorbaar.

De heer Tulescu wendde zich af, trad weer op het luik toe, opende het en daalde dan langs het ijzeren wenteltrapje naar het vertrek, waar zijn kinderen bezig waren.

De sorteertafel was nu geheel opgeruimd; Fernand spijkerde juist het deksel op de tweede kist.

„Wat was het, vader?" vroeg Irene, die nu met over elkaar geslagen beenen een sigaret zat te rooken op de andere kist.

„Niets bizonders, kind. Alleen een aanmaning om deze zending zoo gauw mogelijk te expedieeren. Maar dat doen we ook al, Jumbo komt daar aan met de wagen, moeder heeft de vrachtbrief al geschreven en onze agent is ingelicht. Ik ga naar beneden, als ik de lift opstuur, kunnen de kisten zakken."

De heer Tulescu verliet het vertrek en toen hij beneden in de hal kwam, hield juist Jumbo met de vrachtauto voor de deur stil.

De heer Tulescu trad naar buiten, keek even onderzoekend eerst naar rechts, dan naar links, vervolgens keerde hij terug naar de lift, liet die leeg naar boven gaan.

Toen beduidde hij Jumbo, die zeer goed van de lippen las, dat deze naar het kantoor zou gaan om den vrachtbrief te halen en toen de neger eenige oogenblikken later met dat document terug kwam, hadden Erich en Fernand de twee ontbrekende kisten reeds bij de anderen getild.

Hotel ,,De Springende Baars". 9