is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

„Yougo-Slavisch geld is goed geld, meneer Tulescu," sprak de heer Radek.

„Ongetwijfeld, tenminste in Yougo-Slavië." antwoordde de heer Tulescu, op onverschilligen toon.

„Kent U Yougo-Slavisch bankpapier?" en de heer Radek zag den heer Tulescu nu plots scherp aan.

„Nee," antwoordde deze kortaf.

„Hier heeft U een biljet van duizend Dinar," sprak de heer Radek, terwijl hij meteen dat bankbiljet voor den heer Tulescu neerlegde.

„O juist," sprak deze zonder den ander aan te zien.

„U ziet," vervolgde de heer Radek, die nu even omzag naar de deur en dan plots fluisterend ging spreken. „Het is een zeer inferieur soort biljetten; vodderig papier, slechte druk, een zeer primitief watermerk ..

De heer Tulescu sloeg zijn oogen nu weer op en zag zijn bezoeker aan.

„We spraken meen ik, over de leverantie van couverten."

„Die leverantie is ook allerminst van de baan," antwoordde de heer Radek, „maar het een sluit het ander niet uit."

„Ik begrijp U niet," sprak de heer Tulescu.

„Hoe vindt U dit bankbiljet?" vroeg de heer Radek.

De beide heeren zagen elkaar eenige oogenblikken zwijgend en strak aan.

„Heeft U relaties?" vroeg de heer Tulescu dan.

Radek haalde zijn portefeuille te voorschijn, toonde een kaartje, waarop enkel stond: Antonio D i o r a n o.