is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

glimlachte, stak een sigaret op en zette zich dan stil naast Vandamme neer.

Deze wendde al schrijvend en luisterend, een paar maal glimlachend het hoofd naar Herman, doch haalde meteen zijn schouders op, ter aanduiding blijkbaar, dat hij zelf van zijn notities niets begreep.

Zoodra hij echter een velletje vol had gekrabbeld, scheurde hij het uit en schoof het naar Herman, waarna hij voortging op een nieuw blaadje.

Herman had het velletje gretig gegrepen en was dadelijk aan de ontcijfering begonnen.

Hij had zooeven geglimlacht, want een blik op de gemaakte notities van Vandamme had hem reeds doen zien, dat het opgenomen bericht in hetzelfde naïve geheimschrift werd geseind als gebezigd was bij de heliografische berichten-wisseling in Loosdorp tusschen het kasteel en de Springende Baars.

„Nu hoor ik toch al een heele tijd niets meer," sprak Vandamme, terwijl hij de hoorband even naar boven schoof.

„Kwam het aldoor van hetzelfde station?"

„Nee, er werd eerst blijkbaar opgeroepen, toen kwam er een letterantwoord en pas toen begon het eerste station het lange bericht te seinen, wat jij daar hebt."

„O, maar dan zal dat andere station toch dadelijk wel weer gaan antwoorden," sprak Herman. „Houd ze vooral in de gaten, geef me maar vast wat je daar nog hebt,.

Vandamme scheurde het tweede velletje uit en hij had dit nog maar nauwelijks gedaan of hij siste: „Daar is weer wat..." en schoof haastig de band