is toegevoegd aan uw favorieten.

Hotel "De Springende Baars"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOTEL „DE SPRINGENDE BAARS"

weer op zijn plaats, waarna hij opnieuw ging schrijven.

Herman bewerkte inmiddels het tweede blaadje, dat hij had gekregen en terwijl Vandamme nog steeds voortging met luisteren en noteeren, had hij reeds het volgende bericht ontcijferd.

B, B, B, B, B, aanbod levering belgrado stop vijftigduizend dinar coupure stop model hier stop materiaal simpel stop kunt gij leveren Wanneer Wilt gij model lk herhaal stop begrepen

waarna hetzelfde bericht dan ook ten tweede male was geseind.

Intusschen was Vandamme steeds ijverig en ingespannen bezig, scheurde telkens weer een blaadje voor Herman uit en wel een kwartier lang bleven de beide politiemannen zoo tezamen aan het werk.

Maar eindelijk hief Vandamme de hand op, schoof de hoorband nu van zijn hoofd en sprak:

„Ziezoo, nu geloof ik toch heusch, dat ze uitgepraat zijn."

Herman, nog aan het ontcijferen, knikte.

„Ik geloof het ook," sprak hij dan en zijn collega het eerste ontcijferde bericht toeschuivend: „Kijk, dat was het eerste, dadelijk zal ik de rest laten zien.

„Verduiveld," sprak Vandamme, „dat heb je vlug gezien. Maar als je 't eenmaal weet, is het eenvoudig

genoeg." _ M

„Dat heb je meer met ingewikkelde dingen, lachte Herman, „maar ik geef dadelijk toe, dat dit toch al heel simpel is. Ziehier de antwoorden en wat er

dan verder volgt:

C, C, C, C, C, begrepen stoplevering belgrado